Leermeester nodig? Sluit maar achteraan in de wachtrij

Het wordt voor jongeren steeds moeilijker om een werkervaringsplek in de bouw te vinden. Ook stageplekken bij een schildersbedrijf zijn er bijna niet. Doordat er zo weinig plekken zijn, dreigt er een tekort aan ambachtslieden, dus ook schilders. Hoe komt het dat er zo weinig schildersbedrijven stagiaires in dienst nemen? En wat wordt er gedaan om dit tekort terug te dienen. Wij zetten het graag voor je op een rijtje.

Grote daling van leerplekken

Deze studenten leren via een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Zij werken dan 4 dagen per week bij een schildersbedrijf, waarvoor zij ook salaris ontvangen, en gaan 1 dag naar school. Uit onderzoek van het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) blijkt dat vooral in de bouw student moeilijk een werkplek krijgen. Tussen 2009 tot 2014 daalde het aantal leerlingen met een leerplek van 164.581 tot 102.661. En dat heeft weer grote gevolgen voor de sector.

Boosdoener: de crisis

Sinds het uitbreken van de crisis hebben mbo’ers steeds meer moeite met het vinden van een leerbaan bij een schildersbedrijf. Door bouwbedrijven zijn fondsen opgericht om leerwerkplekken te financieren, zodat er ook in de toekomst er voldoende goed opgeleide vakmannen zijn. Door de economische crisis was er te weinig werk en geen geld om jongeren op te leiden. Met als gevolg dat er te weinig leerbanen zijn voor de schilders in opleiding. Trekt de economie aan, dan zijn er niet genoeg geschoolde vakmensen.

Lange wachtrijen

Het tekort aan werkervaringsplekken bij schildersbedrijf leidt tot een keten van problemen. Studenten die schilder willen worden, komen op een wachtlijst terecht. Hierdoor lopen schildersbedrijven het gevaar dat er over een aantal jaar niet genoeg goed opgeleide werknemers te vinden zijn.

Liever een uitzendkracht

Een ander probleem is dat de meeste schildersbedrijven liever kiezen voor uitzendkrachten. Is er niet genoeg werk, dan hoeven zij deze krachten niet op te roepen. Vooral in de zomerperiode trekt een schildersbedrijf massaal uitzendkrachten aan. In het uiterste geval staat er iedere dag een andere schilder op de steigers. Wat dan weer invloed heeft op de kwaliteit van het schilderwerk.

Geen stageplekken? Dan maar een andere opleiding

Wanneer jongeren geen leerplek kunnen vinden bij een schildersbedrijf, dan wijken ze uit naar een opleiding waar ze vooral theoretische kennis op doen. Deze studenten gaan dan 4 dagen per week naar school en lopen 1 dag stage. Maar ook dan kunnen de meeste leerlingen geen stageplek in de bouw vinden. Daarnaast moeten de schildersopleidingen tot 400 studenten weigeren aan de poort, omdat er niet genoeg leerplekken zijn.

Oefendeuren en -kozijnen

Wat te doen met jonge schilders zonder leerbaan, maar die al wel aan de opleiding begonnen zijn? Zij leren schilderen op zogenaamde oefendeuren en kozijnen. Deze oefenmiddelen zijn bijvoorbeeld voorzien van brievenbussen om zo de realiteit na te bootsen. Op deze manier krijgen de studenten die geen plek kunnen vinden bij een schildersbedrijf toch voldoende oefening. Maar of dit nu zo goed is voor de kwaliteit? Leren bij een schildersbedrijf blijft natuurlijk het beste.